ADLERVERVE

Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Shbet Chính Sách Bảo Mật Dụ Liệu Cá Nhân – Casino


Shbet Chính Sách Bảo Mật Dụ Liệu Cá Nhân – Casino

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

 1. 1. Tại sao mà casino cần thu thường xác minh tài khoản của tôi?

  Để đảm bảo an toàn cho tài khoản và thông tin của bạn, chúng tôi yêu cầu khách hàng xác minh tài khoản hướng dẫn qua chứng nhận thông tin của họ, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ email hoặc chứng minh thủy đăng nhập shbet hưởng. Điều này giúp giữ cho mật mã tài khoản của bạn an toàn và tránh rửa sạch thông tin của bạn.

 2. 2. Tại sao mà tài khoản của tôi bị khóa?

  Khi tài khoản của bạn bị khóa, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến email của bạn hoặc số điện thoại để xác minh tài khoản và điều sửa đổi nếu có lỗi. Điều này có thể xảy ra do một số lý do, chẳng hạn như vi phạm luật, hoạt động không đúng hoặc thông tin nhập liệu sai. Bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết vấn đề.

 3. 3. Tên gọi của chính sách bảo mật này?

  Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của chúng tôi được gọi là “Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân”.

Hưu ích (Useful Information)

 • Bạn hãy luôn giữ mật mã tài khoản của mình bằng cách không chia sẻ với ai đâu.
 • Bạn hãy c área sử dụng giao diện web của chúng tôi an toàn và không tải đường dẫn từ nguồn khác để đăng nhập.
 • Bạn hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất cứ c Wasserfrage hoặc láng mẩn nào về bảo mật.

Comments are closed